Denumire activitate

Denumire subactivitate

1.Activităţi de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală)

1.1 Analiza date si optimizare algoritmi/ parametri soluție hardware-software (personal)

1.2 Dezvoltarea unor scenarii de utilizare a descărcării traficului de date Wi-Fi (personal)

1.3 Dezvoltarea unor algoritmi de planificare a traficului si control al admisiei (personal)

1.4 Dezvoltarea unei arhitecturi software pe trei niveluri pentru oferirea de servicii de marketing de proximitate in puncte de interes (personal)

2.Activităţi de achiziţie de servicii pentru cercetare-dezvoltare

2.1 Achiziția de servicii de cercetare dezvoltare: elaborare, experimentarea soluției, testare

4. Achiziţii de servicii suport pentru inovare

4.1 Achiziția de servicii cercetare de piață

5. Activităţi pentru introducerea în producţie şi realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu

5.1. Achiziţia de utilaje/instalații si echipamente necesare realizării platformei (cu cele trei pachete de servicii)

5.2. Achiziţia de active fixe necorporale – realizare platforma (cu cele trei pachete de servicii)

5.3. Instalarea balizelor

5.4 Optimizarea unei arhitecturi software pe trei niveluri pentru oferirea de servicii de marketing de proximitate in puncte de interes (personal)

5.5 Punerea în funcțiune a platformei inteligente de analiza a datelor de mari dimensiuni si distribuție a mesajelor în puncte de interes

6.  Activităţi de procurare de materii prime şi materiale necesare realizării proiectului (pentru activităţi de cercetare dezvoltare)

6.1 Achiziția de materii prime si materiale – dezvoltare platforma (cu cele trei pachete de servicii)

7. Activităţi de procurare de materii prime şi materiale necesare realizării proiectului (pentru activităţi de introducere în productie şi realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu)

7.1 Achiziţia de materii prime şi materiale, necesare pentru activitățile de introducere în producție şi realizarea platformei (cu cele trei pachete de servicii)

8. Activităţi de informare şi publicitate privind proiectul (obligatorii)

8.1 Achiziție servicii – realizare site

8.2 Publicare anunt de inceput proiect

8.3 Publicare anunt de finalizare proiect

9. Activităţi pentru infiintarea şi înregistrarea SPIN-OFF-urilor

9.1 Înființarea şi înregistrarea SPIN-OFF-ului

10.Activitati pentru Management de proiect (obligatorii si neeligibile )

10.1 Managementul proiectului

11.Activitati pentru Audit final al proiectului (obligatorii si neeligibile)

11. Auditare proiect

Close Menu