Platforma inteligenta de analiza a datelor de mari dimensiuni si de distribuție a mesajelor in puncte de interes

Finantarea Proiectului

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitat

Obiectiv General

Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea competitiva a intreprinderii inovatoare de tip spin-off in urma implementării platformei inteligente de marketing. Se dorește revoluționarea industriei sistemelor de Marketing de Proximitate din sectorul de retail prin elaborarea unei soluții inovatoare hardware-software si comercializarea acesteia prin intermediul a 3 tipuri de pachete de servicii si anume: SilverGold si Platinum

Valoarea

Valoarea totalã a proiectului este de 1.258.796,35 lei, din care finanţare nerambursabilã în valoare de 829.145,40 lei (din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 663.316,32 lei, iar contribuția din bugetul național este 165.829,08 lei)

Durata

24 luni

Director de Proiect

Dr. Ing. Alexandru Vulpe

Close Menu