LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL

 Platforma inteligenta de analiza a datelor de mari dimensiuni și de distribuție a mesajelor în puncte de interes

 

Societatea SC BEAM INNOVATION SRL, cu sediul în Bucuresti, Str. Peroni, nr. 14-16, parter, camera 2, Sector 4, in calitate de beneficiar, a incheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Ministerul Cercetării si Inovării în calitate de Organism intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul Platformă inteligentă de analiză a datelor de mari dimensiuni și de distribuție a mesajelor în puncte de interes.

Acest contract este finanțat în cadrul POC, Axa Prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Acțiune 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere, Tip proiect Proiecte pentru întreprinderi inovatoare de tip start-up şi spin-off

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea competitivă a întreprinderii inovatoare de tip spin-off în urma implementării platformei inteligente de marketing. Se dorește revoluționarea industriei sistemelor de Marketing de Proximitate din sectorul de retail prin elaborarea unei soluții inovatoare hardware-software și comercializarea acesteia prin intermediul a 3 tipuri de pachete de servicii si anume: Silver, Gold si Platinum.

Obiective specifice:

1.       Creșterea cifrei de afaceri a întreprinderii inovatoare, ajungând la o cifra de afaceri de 1.867.676 RON in anul 5, după finalizarea implementării proiectului.

2.       Comercializarea celor 3 pachete de servicii la un număr de minim 1660 clienți abonați in anul 5, după finalizarea implementării proiectului.

3.       Creșterea cotei de piață, a întreprinderii inovatoare, ajungând la min. 30%.

4.       Crearea a 5 noi locuri de munca.

Valoarea totală a proiectului este de 1.258.796,35 lei, din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 663.316,32 lei, iar contribuția din bugetul național este 165.829,08 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni, 27.09.2017 – 26.09.2019.

“Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Program Operațional Competitivitate 2014-2020”

Persoană contact: Dr. Ing. Răzvan-Alexandru VULPE, Funcţie: Director de proiect, Tel. 0753389174, e-mail: alex.vulpe@radio.pub.ro

 

TITLUL

 Platforma inteligenta de analiza a datelor de mari dimensiuni și de distribuție a mesajelor în puncte de interes

 

Societatea SC BEAM INNOVATION SRL, cu sediul în Bucuresti, Str. Peroni, nr. 14-16, parter, camera 2, Sector 4, in calitate de beneficiar, a incheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Ministerul Cercetării si Inovării în calitate de Organism intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul Platformă inteligentă de analiză a datelor de mari dimensiuni și de distribuție a mesajelor în puncte de interes.

Acest contract este finanțat în cadrul POC, Axa Prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Acțiune 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere, Tip proiect Proiecte pentru întreprinderi inovatoare de tip start-up şi spin-off

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea competitivă a întreprinderii inovatoare de tip spin-off în urma implementării platformei inteligente de marketing. Se dorește revoluționarea industriei sistemelor de Marketing de Proximitate din sectorul de retail prin elaborarea unei soluții inovatoare hardware-software și comercializarea acesteia prin intermediul a 3 tipuri de pachete de servicii si anume: Silver, Gold si Platinum.

Rezultatele obtinute:

1.       3 tipuri de servicii noi introduse pe piața

2.       Număr de noi locuri de muncă create pentru cercetători – 1

3.       Număr de noi locuri de muncă create, altele decât pentru cercetători – 5

Valoarea totală a proiectului este de 1.258.796,35 lei, din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 663.316,32 lei, iar contribuția din bugetul național este 165.829,08 lei.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 24 de luni, 27.09.2017 – 26.09.2019.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

 

 

Date de contact: Dr. Ing. Răzvan-Alexandru VULPE, Funcţie: Director de proiect, Tel. 0753389174, e-mail: alex.vulpe@beaminnovation.ro

Close Menu